Andragende nr. 0330/2018 af Germán Fernández Valero, spansk statsborger, om misbrug af tidsbegrænsede kontrakter  
Data for andragende  

0330/2018

Sammendragets titel: Andragende nr. 0330/2018 af Germán Fernández Valero, spansk statsborger, om misbrug af tidsbegrænsede kontrakter

Andragendets nummer: 0330/2018

Emner: Sociale anliggender,  Retlige anliggender,  Beskæftigelse,  Grundlæggende rettigheder,  Personlige anliggender,  Uddannelse

Land: Spanien

Navn på forening: Asociación PAEP / AIDA Sindical

Data for andrager  

Navn: Germán Fernández Valero

Sammendrag af andragende  

Andrageren kritiserer, at statslige agenturer angiveligt misbruger tidsbegrænsede kontrakter, og at midlertidigt ansatte ikke har ret til den samme godtgørelse som arbejdstagere fra den private sektor.