Andragende nr. 0331/2019 af Elena Blanco Fuente, spansk statsborger, om anvendelsen af forordning (EF) nr. 833/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger i EU  
Data for andragende  

0331/2019

Sammendragets titel: Andragende nr. 0331/2019 af Elena Blanco Fuente, spansk statsborger, om anvendelsen af forordning (EF) nr. 833/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger i EU

Andragendets nummer: 0331/2019

Emner: Sociale anliggender

Land: Spanien

Data for andrager  

Navn: Elena Blanco Fuente

Sammendrag af andragende  

Andrageren klager over, at hun fra maj 2020 på grund af forordning (EF) nr. 833/2004 vil være forpligtet til at betale socialsikringsbidrag i det land, hvor hun udøver sin erhvervsmæssige virksomhed (Portugal), selv om det land, hvor hun opgiver sine skatter, og hvor hun er ansat, er Spanien, da hun er en national embedsmand, der er blevet flyttet inden for rammerne af frivillig mobilitet. Hun anfører, at dette vil være til alvorlig skade for hende og alle de medarbejdere, der er berørt af denne forordning. Hun mener, at det vil føre til et betydeligt fald i hendes nettoløn, pensioner og sociale ydelser, da betingelserne for social sikring i Portugal ikke er de samme som i Spanien. Det vil oven i købet også ændre deres velerhvervede rettigheder, idet de f.eks. ikke vil kunne modtage behandling, hvis de bliver hospitalsindlagt eller alvorligt syge i deres oprindelsesland. Hun er af den opfattelse, at forordningen ikke bør anvendes med tilbagevirkende kraft, eller at skatteyderne under alle omstændigheder bør have mulighed for at vælge, hvor de betaler socialsikringsbidrag, så de kan bevare den mest fordelagtige løsning.