Andragende nr. 0370/2019 af Lucas Estagnasié, fransk statsborger, om landbrugets praksis med at afbrænde stubmarker (écobuage)  
Data for andragende  

0370/2019

Sammendragets titel: Andragende nr. 0370/2019 af Lucas Estagnasié, fransk statsborger, om landbrugets praksis med at afbrænde stubmarker (écobuage)

Andragendets nummer: 0370/2019

Emner: Miljø,  Landbrug

Land: Den Europæiske Union

Data for andrager  

Navn: Lucas Estagnasié

Sammendrag af andragende  

Andrageren opfordrer til en begrænsning af eller et forbud mod landbrugets praksis med at afbrænde stubbe og andre planterester med henblik på at gøde jorden, der er almindeligt udbredt i bjergområder, eksempelvis på Korsika og i departementet Pyrénées-Atlantiques. Han fremhæver også afbrændingens indvirkning på luftforureningen og emissionen af drivhusgasser, og at den udgør en fare for vandreres liv.