Andragende nr. 0371/2019 af Stephan Szalay, tysk statsborger, om kødafgifter  
Data for andragende  

0371/2019

Sammendragets titel: Andragende nr. 0371/2019 af Stephan Szalay, tysk statsborger, om kødafgifter

Andragendets nummer: 0371/2019

Emner: Beskatning

Land: Den Europæiske Union

Data for andrager  

Navn: Stephan Szalay

Sammendrag af andragende  

Andrageren mener, at kødforbruget er en af hovedårsagerne til klimaændringerne, og at det ville være mere bæredygtigt at spise mindre kød og mere frugt og grønt. Dette kunne opnås ved at forhøje afgifterne på kød og give subsidier til frugt og grøntsager.