Andragende nr. 0401/2019 af S.S.L., spansk statsborger, for sammenslutningen "Plataforma Toledo Aire Limpio", om behovet for en ændring af EU's energi- og miljøpolitik for affaldshåndtering og -forvaltning  
Data for andragende  

0401/2019

Sammendragets titel: Andragende nr. 0401/2019 af S.S.L., spansk statsborger, for sammenslutningen "Plataforma Toledo Aire Limpio", om behovet for en ændring af EU's energi- og miljøpolitik for affaldshåndtering og -forvaltning

Andragendets nummer: 0401/2019

Emner: Miljø - Konsekvensvurderinger

Land: Spanien

Navn på forening: Plataforma Toledo Aire Limpio

Data for andrager  

Navn: S. S.

Sammendrag af andragende  

Andrageren ønsker, at energi- og miljøpolitikken for affaldshåndtering og affaldshåndtering ændres for at standse de skadelige virkninger af affaldsforbrænding, som efter hans opfattelse har fundet sted i La Sagra (Toledo). Han siger, at La Sagra lider under ekstremt stor forurening fra to store cementværker i området. Andrageren beretter også om, at fabrikker, der fremstiller orujo (spiritus) i olivenregionen Toledo, producerer emissioner og udsender en fedtet røg i luften, der trænger ind i lokale hjem og giver lokale beboere vejrtrækningsproblemer. Andrageren mener, at der er stor forskel på, hvad EU fastsætter i sin miljølovgivning, og hvad der rent faktisk sker på stedet, som det kan ses i den cirkulære økonomi i den selvstyrende region Castilla La Mancha.