Andragende nr. 0530/2018 af J.S., svensk statsborger, om den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), der påvirker internetadgangen for personer med sundhedsproblemer  
Data for andragende  

0530/2018

Sammendragets titel: Andragende nr. 0530/2018 af J.S., svensk statsborger, om den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), der påvirker internetadgangen for personer med sundhedsproblemer

Andragendets nummer: 0530/2018

Emner: Ikke-forskelsbehandling og ligestilling mellem mænd og kvinder,  Forbrugerrettigheder,  Sundhed,  Spørgsmål på handicapområdet,  Grundlæggende rettigheder

Land: Den Europæiske Union

Data for andrager  

Navn: E. P.

Sammendrag af andragende  

Andrageren har neuropsykiatriske lidelser og udfører som følge heraf sin erhvervsmæssige og private, herunder sundhedsrelaterede, kommunikation via e-mail. Andrageren fremhæver GDPR's begrænsninger, da den ikke tillader virksomheder at udveksle personlige sundhedsoplysninger via internettet, hvilket betyder, at brugere, der ønsker at udveksle personlige (sundhedsrelaterede) oplysninger, ikke har mulighed for at vælge at gøre dette. Andrageren giver udtryk for sin bekymring over dette påståede hul i lovgivningen og understreger, at en sådan tilføjelse ikke vil begrænse, men derimod udvide den enkeltes rettigheder.Related information