Andragende nr. 0564/2019 af J.K., tysk statsborger, om landbrugsjord, der vender tilbage til en vild tilstand  
Data for andragende  

0564/2019

Sammendragets titel: Andragende nr. 0564/2019 af J.K., tysk statsborger, om landbrugsjord, der vender tilbage til en vild tilstand

Andragendets nummer: 0564/2019

Emner: Landbrug

Land: Tyskland

Data for andrager  

Navn: E. P.

Sammendrag af andragende  

Andragendet har til formål at gøre det muligt for ejere af landbrugsjord at lade omkring 5 % af deres marker vende tilbage til en vild tilstand. Plantning af træer og hække ville bidrage til støjbeskyttelse. Dyrene ville kunne finde beskyttelse, og træerne ville producere ilt. Ejerne af jorden bør afgøre, hvilke områder, de vil lade blive overvokset. Det vil sætte dem i stand til at anvende arealer, hvor forholdene er af en sådan art, at omfanget af produktion er begrænset.