Andragende nr. 0610/2018 af Marinella Colombo, italiensk statsborger, om den italienske stats diskriminerende praksis i forbindelse med udstedelse og fornyelse af pas til italienske forældre  
Data for andragende  

0610/2018

Sammendragets titel: Andragende nr. 0610/2018 af Marinella Colombo, italiensk statsborger, om den italienske stats diskriminerende praksis i forbindelse med udstedelse og fornyelse af pas til italienske forældre

Andragendets nummer: 0610/2018

Emner: Grundlæggende rettigheder

Land: Italien

Data for andrager  

Navn: Marinella Colombo

Sammendrag af andragende  

Andrageren klager over den italienske stats diskriminerende praksis i forbindelse med udstedelse og fornyelse af pas til italienske forældre. Andrageren forklarer, at en italiensk forælder har brug for den anden forælders samtykke for at kunne få udsted eller fornyet sit pas, også selv om der er tale om en tidligere ægtefælle eller en tidligere samlever, der har forladt Italien sammen med deres fælles børn. Denne praksis er ikke alene yderst ydmygende, men den er også meget kompliceret i de tilfælde, hvor den tidligere ægtefælle er rejst ud af landet med børnene, uden at have efterladt nogen adresse. Andrageren hævder, at i sådanne tilfælde er den italienske forælder tvunget til at henvende sig til dommeren for værgemål for at få et pas. Andrageren kræver, at den italienske stat omgående bringer denne diskriminerende praksis, som er til skade for dens egne borgere, til ophør.