Andragende nr. 0692/2018 af Catalina Cerdà Pons, spansk statsborger, om anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 vedrørende kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser.  
Data for andragende  

0692/2018

Sammendragets titel: Andragende nr. 0692/2018 af Catalina Cerdà Pons, spansk statsborger, om anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 vedrørende kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser.

Andragendets nummer: 0692/2018

Emner: Transport

Land: Spanien

Data for andrager  

Navn: Catalina Cerdà Pons

Sammendrag af andragende  

Andrageren mener, at den kompensation på 250 EUR, der blev indført ved forordning (EF) nr. 261/2004 i tilfælde af boardingafvisning for flyvninger på 1 500 km eller mindre, bør opjusteres, fordi den er utilstrækkelig. Andrageren oplyser, at det lave beløb tilskynder luftfartsselskaberne til at vælge praksissen med overbookning på en urimelig måde.