Andragende nr. 0823/2018 af A.S., polsk statsborger, om den påståede overtrædelse af EU's miljølovgivning som følge af anlæggelsen af en motorvej i et Natura 2000-område  
Data for andragende  

0823/2018

Sammendragets titel: Andragende nr. 0823/2018 af A.S., polsk statsborger, om den påståede overtrædelse af EU's miljølovgivning som følge af anlæggelsen af en motorvej i et Natura 2000-område

Andragendets nummer: 0823/2018

Emner: Miljø,  Miljø - Konsekvensvurderinger

Land: Polen

Data for andrager  

Navn: E. P.

Sammendrag af andragende  

Andrageren og andre indbyggere i en kommune, der er beliggende i Bobrza-floddalen, fremlægger oplysninger om en mulig overtrædelse af reglerne i proceduren for godkendelse af anlæggelsen af S-74-motorvejen gennem et Natura 2000-område. Miljøtilladelsen til projektet blev udarbejdet på grundlag af en miljøkonsekvensrapport, som omfattede seks forskellige rutemuligheder. Som følge af det offentlige pres valgte den regionale direktør for miljøbeskyttelse i sidste ende en mulighed, der går gennem det beskyttede Bobrza-flodområde og gennem habitater for beskyttede dyre- og fuglearter. Andragerne hævder endvidere, at projektet kan forringe miljøet og resultere i en stigning i støjniveauet og udstødningsemissionsniveauet.