Andragende nr. 0865/2018 af Kapka Panayotova, bulgarsk statsborger, på vegne af Centre for Independent Living i forbindelse med anvendelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde i Bulgarien  
Data for andragende  

0865/2018

Sammendragets titel: Andragende nr. 0865/2018 af Kapka Panayotova, bulgarsk statsborger, på vegne af Centre for Independent Living i forbindelse med anvendelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde i Bulgarien

Andragendets nummer: 0865/2018

Emner: Sociale anliggender

Land: Bulgarien

Navn på forening: Centre for Independent Living Sofia

Data for andrager  

Navn: Kapka Panayotova

Sammendrag af andragende  

Andragendet vedrører den planlagte anvendelse af de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF) til at bygge fællesboliger for personer med handicap og ældre mennesker. Sådanne fællesboliger er en del af den bulgarske regerings bestræbelser på at deinstitutionalisere langtidsplejesystemet og dermed fremme personer med handicap og ældres uafhængighed og reelle inklusion og deltagelse i samfundet. Andrageren er imidlertid bekymret for, at selv om sådanne fællesboliger gradvist kan føre til lukning af de traditionelle institutioner, er det usandsynligt, at de vil gøre en ende på segregation og udstødelse af personer med handicap og ældre i samfundet. I den forbindelse foreslår andrageren som et alternativ at anvende EU-midler til at købe lejligheder i eksisterende boligblokke og huse og yde mere individualiseret støtte. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at opfordre Kommissionen til at sikre, at Bulgarien anvender EU-midler til at støtte social inklusion af personer med handicap i overensstemmelse med landets forpligtelser i henhold til FN's handicapkonvention og til EU. Dette kræver vedtagelse af en strategi og en plan for langtidspleje (afinstitutionalisering), der både prioriterer sikring af tilgængelige boliger (ikke fællesboliger) til en overkommelig pris og støtte til hjemmepleje, herunder personlig pleje. Andrageren foreslår også, at der udvikles en metode til evaluering af medlemsstaternes strategier for afinstitutionalisering, der tager højde for FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og evaluerer medlemsstaterne på grundlag af resultaterne for de berørte personer med hensyn til deres sociale inklusion og deltagelse i samfundet.