Andragende nr. 1013/2019 af W.T., tysk statsborger, for foreningen Bewegung Bewusster Friseure international e.V., om sunde og miljømæssigt forsvarlige kosmetiske produkter  
Data for andragende  

1013/2019

Sammendragets titel: Andragende nr. 1013/2019 af W.T., tysk statsborger, for foreningen Bewegung Bewusster Friseure international e.V., om sunde og miljømæssigt forsvarlige kosmetiske produkter

Andragendets nummer: 1013/2019

Emner: Grundlæggende rettigheder,  Sundhed,  Dyrevelfærd,  Miljø - Beskyttelse og bevarelse

Land: Den Europæiske Union

Navn på forening: Bewegung Bewusster Friseure International e.V.

Data for andrager  

Navn: B. W.

Sammendrag af andragende  

Andrageren mener, at tusindvis af kosmetiske produkter og plejemidler med kemiske/syntetiske stoffer, der kan være skadelige for sundheden og/eller miljøet, er delvist ansvarlige for at nedbryde verdens habitater og ødelægge vand, luft og jord, der er afgørende for alt liv. Han opfordrer til en lovgivningsmæssig og skattemæssig ramme på EU-plan, som fremmer en mere miljøvenlig tilgang, og som så vidt muligt begrænser eller forbyder brugen af stoffer, der har vist sig at være skadelige for miljøet. Forbuddet mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetiske produkter skal overholdes uden undtagelse og finde anvendelse i hele verden. Andrageren opfordrer bl.a. til indførelse af et ensartet EU-mærke for naturkosmetik. Miljøforurening bør gøres dyrere, og miljøbeskyttelse bør fremmes. Andrageren glæder sig over Europa-Parlamentets beslutning fra maj 2018 om et globalt forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetiske produkter. Huller i lovgivningen bør dog lukkes. Andrageren henviser til forskellige skadelige ingredienser, herunder aluminiumsalte, olie, mikroplast og nanopartikler.