Andragende nr. 1048/2019 af Guido Serra, italiensk statsborger, om accept og anerkendelse af dyr til følelsesmæssig støtte på flyvninger, der foretages af EU-luftfartsselskaber  
Data for andragende  

1048/2019

Sammendragets titel: Andragende nr. 1048/2019 af Guido Serra, italiensk statsborger, om accept og anerkendelse af dyr til følelsesmæssig støtte på flyvninger, der foretages af EU-luftfartsselskaber

Andragendets nummer: 1048/2019

Emner: Transport

Land: Den Europæiske Union

Data for andrager  

Navn: Guido Serra

Sammendrag af andragende  

Andrageren anfører, at der i øjeblikket ikke er nogen formel anerkendelse af dyr til følelsesmæssig støtte i EU. På flyvninger drevet af EU-luftfartsselskaber accepteres disse dyr ofte ikke i kabinen. På den anden side findes der regler for hjælpehunde. Situationen er anderledes i USA: I henhold til den amerikanske Disability Act (ADA) accepteres dyr til følelsesmæssig støtte i kabinen. I EU gives luftfartsselskaberne mulighed for at vælge, om de vil tillade disse dyr i kabinen eller ej.