Andragende nr. 1165/2019 af Alfredo Campos García, spansk statsborger, for "NUM2" og den spansk-tyrkiske sammenslutning, om behandling af asylansøgninger fra tyrkiske statsborgere i Spanien  
Data for andragende  

1165/2019

Sammendragets titel: Andragende nr. 1165/2019 af Alfredo Campos García, spansk statsborger, for "NUM2" og den spansk-tyrkiske sammenslutning, om behandling af asylansøgninger fra tyrkiske statsborgere i Spanien

Andragendets nummer: 1165/2019

Emner: Asyl,  Grundlæggende rettigheder,  Konstitutionelle anliggender

Land: Spanien

Navn på forening: MUN2 , ASOCIACION HISPANO TURCA

Data for andrager  

Navn: Alfredo Campos Garcia

Sammendrag af andragende  

Andrageren beklager, at Spanien har overtrådt EU-retten efter at have identificeret en række uregelmæssigheder i anvendelsen af fællesskabsretten om international beskyttelse. Andrageren påpeger, at procedurerne for behandling af ansøgninger om international beskyttelse tager længere end 24 måneder Han anfører også, at det forvaltningssystem, der anvendes for på forhånd at aftale en tid, og som er tilgængeligt via det offentlige onlineforvaltningssystem, hele tiden viser en besked om, at "det for øjeblikket ikke er muligt at aftale en tid", når ansøgerne prøver at aftale en tid for at forny deres dokumentation, hvilket – efter andragerens opfattelse – fører til en klar tilsidesættelse af forpligtelserne vedrørende dokumentation i forhold til ansøgere, der søger om international beskyttelse. Dette sammenbrud i forvaltningssystemet har en meget skadelig indvirkning på muligheden for at udøve retten til beskæftigelse, eftersom ansøgere om international beskyttelse ikke kan forny deres dokumenter rettidigt og således ikke kan sikre deres underhold ved hjælp af egne midler og forbliver afhængige af det offentlige modtagelsessystem for ansøgere om international beskyttelse. Andrageren klager også over manglen på personale på asyl- og flygtningekontorerne i Spanien. Endelig klager han over, at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/33/EU af 26. juni 2013 om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse, som skulle have været gennemført inden juli 2015, endnu ikke er gennemført korrekt af de spanske myndigheder.