Αναφορά αριθ. 0093/2018, του Ανδρέα Βαρδάκη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την ανεπάρκεια της νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος στην Ελλάδα

224 Υποστηρικτές - Κατάσταση: Κλειστή
 

Στοιχεία αναφοράς

Συνοπτικός τίτλος: Αναφορά αριθ. 0093/2018, του Ανδρέα Βαρδάκη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την ανεπάρκεια της νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος στην Ελλάδα

Αριθμός αναφοράς: 0093/2018

Θέματα: Υγεία

Χώρα: Ελλάδα

Όνομα της ένωσης: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ (Διαδικτυακή κοινότητα ατόμων με αναπηρία)

Στοιχεία αναφέροντος

Όνομα: Andreas Bardakis

 

Πρακτικά της συνεδρίασης της επιτροπής

  • Κανένα στοιχείο
 

Σύνοψη αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι άτομο με αναπηρία, καταγγέλλει τη δυσάρεστη κατάσταση η οποία επικρατεί στην Ελλάδα, όπου οι πολίτες καπνίζουν σε δημόσιους και ιδιωτικούς κλειστούς χώρους, παρά την απαγόρευση που ισχύει. Αναφέρει ως τέτοιους χώρους σχολεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια και δημόσιες υπηρεσίες, και τονίζει ότι δυσκολεύεται να βρει εργασία, διότι τους χώρους εργασίας είναι αναγκασμένος να αναπνέει καπνό, καθώς οι εργοδότες αρνούνται να εφαρμόσουν την απαγόρευση. Επισημαίνει ότι όσες καταγγελίες και εάν γίνουν, οι ελεγκτές δεν διαπιστώνουν παραβάσεις, κάτι που δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Στη συνέχεια αναλύει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι η σχετική ελληνική νομοθεσία δεν μπορεί να εφαρμοστεί και τη συγκρίνει με την αντίστοιχη κυπριακή. Θεωρεί ότι τίθενται θέματα δημόσιας υγείας, άσκησης του δικαιώματος στην υγεία από τα άτομα με αναπηρία, καθώς και υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, και ζητά την παρέμβαση του ΕΚ ώστε να υπάρξει εφαρμόσιμη νομοθεσία στην Ελλάδα.