Αναφορά αριθ. 0124/2019, της R. L. P., ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Όχι στην επέκταση της μονάδας καθαρισμού Praderas» («No to the Enlargement of the Praderas Purification Plant»), σχετικά με παραβίαση ευρωπαϊκών οδηγιών σε σχέση με τα νέα έργα αποκατάστασης των εκβολών του Pontevedra (Γαλικία, Ισπανία)  
Στοιχεία αναφοράς  

0124/2019

Συνοπτικός τίτλος: Αναφορά αριθ. 0124/2019, της R. L. P., ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Όχι στην επέκταση της μονάδας καθαρισμού Praderas» («No to the Enlargement of the Praderas Purification Plant»), σχετικά με παραβίαση ευρωπαϊκών οδηγιών σε σχέση με τα νέα έργα αποκατάστασης των εκβολών του Pontevedra (Γαλικία, Ισπανία)

Αριθμός αναφοράς: 0124/2019

Θέματα: Περιβάλλον - Μόλυνση,  Περιβάλλον - Απόβλητα

Χώρα: Ισπανία

Όνομα της ένωσης: Plataforma Non A Ampliación da Depuradora dos Praceres

Στοιχεία αναφέροντος  

Όνομα: R. L.

Σύνοψη αναφοράς  

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι, το 2016, το Δικαστήριο της ΕΕ επιβεβαίωσε την επανειλημμένη παραβίαση των διατάξεων για την επεξεργασία λυμάτων στις εκβολές του Pontevedra, κατόπιν καταγγελίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ισπανίας λόγω του κινδύνου που συνιστά για τη δημόσια υγεία η ανεπαρκής επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Διαμαρτύρεται για το νέο σχέδιο, επισημαίνοντας ότι απλώς θα γίνει μετεγκατάσταση του σημείου απόρριψης στις εκβολές του ποταμού χωρίς να επιλύεται το πρόβλημα. Καταγγέλλει επίσης το γεγονός ότι το έργο που αφορά την επέκταση της τρέχουσας μονάδας επεξεργασίας δεν δημοσιοποιείται και θεωρεί ότι αυτό συνιστά παραβίαση της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες.