Αναφορά αριθ. 0163/2018, της Roberta Angelilli, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την παράνομη ρίψη και καύση τοξικών αποβλήτων στη Ρώμη  
Στοιχεία αναφοράς  

0163/2018

Συνοπτικός τίτλος: Αναφορά αριθ. 0163/2018, της Roberta Angelilli, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την παράνομη ρίψη και καύση τοξικών αποβλήτων στη Ρώμη

Αριθμός αναφοράς: 0163/2018

Θέματα: Περιβάλλον

Χώρα: Ιταλία

Στοιχεία αναφέροντος  

Όνομα: Roberta Angelilli

Σύνοψη αναφοράς  

Η αναφέρουσα επισημαίνει τη ρύπανση του εδάφους και της ατμόσφαιρας στις ανατολικές περιφέρειες της Ρώμης, η οποία προκαλείται από επικίνδυνες ρίψεις και καύση αποβλήτων σε τουριστικούς τόπους και σε γειτονικές περιοχές. Η πρακτική, γνωστή ως «γη των πυρκαγιών», εξαπλώνει ένα θανατηφόρο κοκτέιλ επικίνδυνων θαμμένων ή αποτεφρωμένων αποβλήτων, το οποίο αναμιγνύεται με τοξικούς καπνούς και τροφοδοτεί ένα παράνομο σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων, καθώς και την παράνομη ανάκτηση άχρηστων μετάλλων που αποκτώνται με παράνομα μέσα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Επιτροπή προχώρησε στη διεξαγωγή έρευνας το 2014 (EU PILOT 6165/14/ENVI) για τον εντοπισμό τυχόν παραβιάσεων της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα ως προς την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος (άρθρο 13 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ) και ενημερώθηκε ως προς τη δέσμευση των αρμόδιων αρχών (υπουργείων και δημοτικών αρχών) για τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων με στόχο την καταπολέμηση της πρακτικής της παράνομης ρίψης και καύσης τοξικών αποβλήτων και τον καθαρισμό των περιοχών που έχουν μολυνθεί. Σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, η πρακτική αποτέλεσε το αντικείμενο έρευνας της κοινοβουλευτικής επιτροπής για τις συνθήκες ασφάλειας και την υποβάθμιση των πόλεων και των προαστίων τους, και βρίσκεται υπό την εποπτεία του τεχνικού περιφερειακού οργανισμού για την περιβαλλοντική προστασία, «ARPA Lazio». Παρά τα έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών και Δημοτικών Αρχών (συμπεριλαμβανομένου στρατιωτικού ελέγχου στις περιοχές που έχουν μολυνθεί), επιτόπιες αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 2017 αποκάλυψαν τεράστια επίπεδα ρυπογόνων υλικών και παθογόνων παραγόντων (διοξινών και φουρανίων). Ως αποτέλεσμα, η αναφέρουσα ζητεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να συνεργαστούν με τις εθνικές αρμόδιες αρχές για να εντοπίσουν όλες τις πιθανές παραβιάσεις των κοινοτικών υποχρεώσεων στον εν λόγω τομέα.