Αναφορά αριθ. 0212/2019, του José Carvalho, πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση από την Πορτογαλία διεθνών πιστοποιητικών για σκάφη αναψυχής που εκδίδονται στις Κάτω Χώρες  
Στοιχεία αναφοράς  

0212/2019

Συνοπτικός τίτλος: Αναφορά αριθ. 0212/2019, του José Carvalho, πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση από την Πορτογαλία διεθνών πιστοποιητικών για σκάφη αναψυχής που εκδίδονται στις Κάτω Χώρες

Αριθμός αναφοράς: 0212/2019

Θέματα: Αλιεία και Ναυτιλιακές Υποθέσεις,  Μεταφορές

Χώρα: Πορτογαλία

Στοιχεία αναφέροντος  

Όνομα: José Carvalho

Σύνοψη αναφοράς  

Ο αναφέρων δηλώνει ότι δεν επιτρέπεται για τα σκάφη αναψυχής που είναι εγγεγραμμένα στις Κάτω Χώρες η είσοδος στα παράκτια και στα εσωτερικά ύδατα της Πορτογαλίας, κατά παράβαση της ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας. Ισχυρίζεται ότι τα διεθνή πιστοποιητικά για τη βιοτεχνία (ICP), που εκδίδονται από τις αρχές των Κάτω Χωρών με βάση το ψήφισμα αριθ. 13 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, θα πρέπει να γίνονται δεκτά από τις πορτογαλικές αρχές ως έγκυρα έγγραφα, ακόμη και αν δεν είναι πραγματικές καταχωρίσεις νηολογίου.