Αναφορά αριθ. 0236/2019, του Rui Martins, πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά με αίτημα απαγόρευσης της στοχευμένης διαφήμισης στις έξυπνες τηλεοράσεις  
Στοιχεία αναφοράς  

0236/2019

Συνοπτικός τίτλος: Αναφορά αριθ. 0236/2019, του Rui Martins, πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά με αίτημα απαγόρευσης της στοχευμένης διαφήμισης στις έξυπνες τηλεοράσεις

Αριθμός αναφοράς: 0236/2019

Θέματα: Κοινωνία των Πληροφοριών και Μέσα Ενημέρωσης,  Θεμελιώδη δικαιώματα

Χώρα: Ευρωπαϊκή Ένωση

Στοιχεία αναφέροντος  

Όνομα: Rui Martins

Σύνοψη αναφοράς  

Ο αναφέρων ζητεί την απαγόρευση της στοχευμένης διαφήμισης στις έξυπνες τηλεοράσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να παρακολουθούν τις δραστηριότητές μας μέσω αισθητήρων κίνησης και εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης. Δηλώνει ότι η στοχευμένη διαφήμιση στις έξυπνες τηλεοράσεις συνιστά απειλή για την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία, αντιθέτως, χρειάζονται αξιόπιστες διασφαλίσεις. Ο αναφέρων ζητεί τη θέσπιση ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.