Αναφορά αριθ. 0266/2020 της Galina Petrova, βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με την οδική ασφάλεια στη Βουλγαρία  
Στοιχεία αναφοράς  

0266/2020

Συνοπτικός τίτλος: Αναφορά αριθ. 0266/2020 της Galina Petrova, βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με την οδική ασφάλεια στη Βουλγαρία

Αριθμός αναφοράς: 0266/2020

Θέματα: Μεταφορές,  Θεμελιώδη δικαιώματα,  Ασφάλεια

Χώρα: Βουλγαρία

Στοιχεία αναφέροντος  

Όνομα: Галина Петрова

Σύνοψη αναφοράς  

Η αναφέρουσα επλήγη έμμεσα από ένα τροχαίο δυστύχημα (έχασε μέλη της οικογένειάς της σε τροχαίο). Καταγγέλλει την αδυναμία του βουλγαρικού συστήματος όσον αφορά την πρόληψη, τον έλεγχο και την επιβολή ποινικής ευθύνης σε όσους έχουν προκαλέσει τροχαία. Προτείνει τη θέσπιση διάφορων μέτρων για τη βελτίωση της ισχύουσας κατάστασης, όπως είναι η λειτουργία περισσότερων καμερών για τον έλεγχο της ταχύτητας στους δρόμους, η επιβολή συγκεκριμένων κυρώσεων σε συστηματικούς παραβάτες, η υποχρεωτική ύπαρξη κάμερας εντός των οχημάτων, σεμινάρια σχετικά με την οδική ασφάλεια για πέντε έτη από τη στιγμή απόκτησης διπλώματος οδήγησης καθώς και οι τακτικοί έλεγχοι υγείας για οδηγούς άνω των 50 ετών. Τάσσεται υπέρ της δημιουργίας επίσημης διαδικτυακής πλατφόρμας για μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος όπου οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν αποδεικτικά στοιχεία για παραβάσεις ενώ θα προστατεύονται από τους παραβάτες.