Αναφορά αριθ. 0572/2019, του Per Thomas Nillson, δανικής ιθαγένειας, σχετικά με την έλλειψη επιβολής του νόμου για τον κινητήρα στο ρελαντί στον δήμο της Κοπεγχάγης  
Στοιχεία αναφοράς  

0572/2019

Συνοπτικός τίτλος: Αναφορά αριθ. 0572/2019, του Per Thomas Nillson, δανικής ιθαγένειας, σχετικά με την έλλειψη επιβολής του νόμου για τον κινητήρα στο ρελαντί στον δήμο της Κοπεγχάγης

Αριθμός αναφοράς: 0572/2019

Θέματα: Περιβάλλον,  Μεταφορές

Χώρα: Δανία

Στοιχεία αναφέροντος  

Όνομα: Per Thomas Nilsson

Σύνοψη αναφοράς  

Ο αναφέρων εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, στον δήμο της Κοπεγχάγης, ο νόμος που θεσπίστηκε το 1990 (κανονισμός για την κατάσταση ηρεμίας), ο οποίος απαγορεύει την παραμονή του κινητήρα στο ρελαντί επί περισσότερο από ένα λεπτό, δεν φαίνεται να εφαρμόζεται από την αστυνομία της Κοπεγχάγης. Κατά την άποψή του, η αστυνομία της Κοπεγχάγης δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να καταστήσει κάποιον υπεύθυνο για την επιβολή προστίμου για την παράβαση ενός τέτοιου νόμου, θεωρώντας ότι συνιστά υπερβολική προσπάθεια.