Αναφορά αριθ. 0609/2018, της Tsetska Khadzhigeorgieva, βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με φερόμενη παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και έλλειψη πρόσβασης σε δικαστήριο  
Στοιχεία αναφοράς  

0609/2018

Συνοπτικός τίτλος: Αναφορά αριθ. 0609/2018, της Tsetska Khadzhigeorgieva, βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με φερόμενη παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και έλλειψη πρόσβασης σε δικαστήριο

Αριθμός αναφοράς: 0609/2018

Θέματα: Δικαιοσύνη

Χώρα: Βουλγαρία

Στοιχεία αναφέροντος  

Όνομα: Цецка Хаджигеоргиева

Σύνοψη αναφοράς  

Η αναφέρουσα καταγγέλλει ότι δεν έχει πρόσβαση σε δίκαιη δίκη σχετικά με διαμάχη που είχε για υποθήκη με βουλγαρική τράπεζα. Η ιδιοκτησία πουλήθηκε δημόσια σε διπλάσια τιμή από την υποθήκη της αναφέρουσας και του συζύγου της. Υπέβαλαν μήνυση κατά του ιδιώτη δικαστικού επιμελητή, η οποία έγινε αποδεκτή από το δικαστήριο, αλλά κρίθηκε αβάσιμη. Το δικαστήριο έκρινε ότι η πώληση έγινε σύμφωνα με το νόμο. Η αναφέρουσα ζητεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να διερευνήσουν την υπόθεσή της.Related information