Αναφορά αριθ. 0628/2018 του O.M.O., γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 14 καταγγελλόντων, φέρουσα δύο υπογραφές, σχετικά με τη μεταχείριση των αιτούντων άσυλο στη Βουλγαρία  
Στοιχεία αναφοράς  

0628/2018

Συνοπτικός τίτλος: Αναφορά αριθ. 0628/2018 του O.M.O., γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 14 καταγγελλόντων, φέρουσα δύο υπογραφές, σχετικά με τη μεταχείριση των αιτούντων άσυλο στη Βουλγαρία

Αριθμός αναφοράς: 0628/2018

Θέματα: Άσυλο,  Μετανάστευση,  Θεμελιώδη δικαιώματα

Χώρα: Βουλγαρία

Στοιχεία αναφέροντος  

Όνομα: O. M.

Σύνοψη αναφοράς  

Ο αναφέρων υποβάλλει την αναφορά εξ ονόματος μιας ομάδας Αφγανών αιτούντων άσυλο που έχουν περάσει από κλειστά ή/και ανοικτά στρατόπεδα κράτησης στη Βουλγαρία. Οι εν λόγω αιτούντες άσυλο φέρεται ότι υπέστησαν κακομεταχείριση και αναγκάστηκαν να παράσχουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα στη χώρα αυτή, γεγονός που, κατά την άποψή του, συνιστά παράνομη πρακτική, διότι, με τον τρόπο αυτό, στην πραγματικότητα, θεωρούνται αιτούντες άσυλο στη Βουλγαρία ενάντια στη θέλησή τους. Αναφέρει σχετικά τον κανονισμό του Δουβλίνου 604/2013/ΕΕ, ο οποίος καθορίζει τη χώρα που είναι υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησης ασύλου. . Όλοι αναφέρουν τις υποβαθμισμένες συνθήκες κράτησης: απάνθρωπη μεταχείριση από τις υπηρεσίες ασφαλείας και τους φύλακες, έλλειψη διερμηνέα κατά τις ανακρίσεις, έλλειψη τροφίμων, ανυπαρξία υγειονομικών συνθηκών και ακόμη και εικαζόμενες περιπτώσεις δολοφονιών από τους φύλακες των κλειστών στρατοπέδων κράτησης.