Αναφορά αριθ. 0722/2018, του Libor Fleischans, τσεχικής ιθαγένειας, σχετικά με περιβαλλοντική ζημιά ως αποτέλεσμα των τροποποιήσεων του νόμου αριθ. 56/2001 και του διατάγματος αριθ. 302/2001  
Στοιχεία αναφοράς  

0722/2018

Συνοπτικός τίτλος: Αναφορά αριθ. 0722/2018, του Libor Fleischans, τσεχικής ιθαγένειας, σχετικά με περιβαλλοντική ζημιά ως αποτέλεσμα των τροποποιήσεων του νόμου αριθ. 56/2001 και του διατάγματος αριθ. 302/2001

Αριθμός αναφοράς: 0722/2018

Θέματα: Περιβάλλον

Χώρα: Τσεχική Δημοκρατία

Όνομα της ένωσης: ASEM

Στοιχεία αναφέροντος  

Όνομα: Libor Fleischhans

Σύνοψη αναφοράς  

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η εν λόγω νομοθεσία δεν είναι επαρκής για τον έλεγχο των εκπομπών των μηχανοκίνητων οχημάτων στην Τσεχία. Πιστεύει ότι υπάρχει μια σειρά παραπλανητικών μεθόδων ελέγχου, όπου παραποιούνται τα στοιχεία του ελέγχου. Αυτό έχει οδηγήσει σε αυξανόμενες εκπομπές οχημάτων, οι οποίες είναι βλαβερές για τη δημόσια υγεία. Επιπλέον ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η υπό αμφισβήτηση νομοθεσία παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού.