Αναφορά αριθ. 0740/2019 του Steve Bentley, βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με τη χρήση της αγγλικής γλώσσας της αεροπλοΐας στο περιβάλλον συντήρησης αεροσκαφών της ΕΕ  
Στοιχεία αναφοράς  

0740/2019

Συνοπτικός τίτλος: Αναφορά αριθ. 0740/2019 του Steve Bentley, βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με τη χρήση της αγγλικής γλώσσας της αεροπλοΐας στο περιβάλλον συντήρησης αεροσκαφών της ΕΕ

Αριθμός αναφοράς: 0740/2019

Θέματα: Μεταφορές,  Ασφάλεια

Χώρα: Ευρωπαϊκή Ένωση

Στοιχεία αναφέροντος  

Όνομα: Steve Bentley

Σύνοψη αναφοράς  

Ο αναφέρων ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) να εξετάσουν την υποχρεωτική εφαρμογή της αγγλικής γλώσσας στη διαδικασία επικοινωνίας, τεκμηρίωσης και διαχείρισης της συντήρησης αεροσκαφών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και τον καθορισμό της γνώσης της αγγλικής γλώσσας της αεροπλοΐας ως θεμελιώδους απαίτησης για το εμπλεκόμενο προσωπικό και τις εμπλεκόμενες αρχές.Ο αναφέρων υπενθυμίζει τη σημαντική βελτίωση της κατάστασης ασφαλείας των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, όταν, μετά την τραγική σύγκρουση δύο αεροπλάνων το 1977 στην Τενερίφη, η αγγλική γλώσσα κατέστη υποχρεωτική για τους πιλότους και τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.Αυτή η εικόνα ασφαλείας θα μπορούσε να ολοκληρωθεί αποφεύγοντας κινδύνους για την ασφάλεια λόγω έλλειψης κατανόησης, εσφαλμένης ερμηνείας δεδομένων σε περιοχές συντήρησης αεροσκαφών.