Αναφορά αριθ. 0784/2018, του George Mihaila, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την ανάγκη υποχρεωτικής αναγραφής της περιεκτικότητας σε ζάχαρα στις ετικέτες των προϊόντων τροφίμων  
Στοιχεία αναφοράς  

0784/2018

Συνοπτικός τίτλος: Αναφορά αριθ. 0784/2018, του George Mihaila, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την ανάγκη υποχρεωτικής αναγραφής της περιεκτικότητας σε ζάχαρα στις ετικέτες των προϊόντων τροφίμων

Αριθμός αναφοράς: 0784/2018

Θέματα: Ασφάλεια των τροφίμων

Χώρα: Ευρωπαϊκή Ένωση

Στοιχεία αναφέροντος  

Όνομα: George Mihaila

Σύνοψη αναφοράς  

Ο αναφέρων προειδοποιεί σχετικά με την αύξηση του διαβήτη και άλλων ασθενειών που συνδέονται με την υψηλή κατανάλωση ζάχαρης. Ο αναφέρων προτείνει την υποχρεωτική αναγραφή, στις ετικέτες των προϊόντων, της ποσότητας ζαχάρων που περιέχουν ως ποσοστό της ολικής περιεκτικότητας. Σκοπός αυτού του μέτρου είναι να ευαισθητοποιηθεί ο πληθυσμός για τους κινδύνους που εγκυμονεί για την υγεία η υψηλή κατανάλωση ζάχαρης.