Αναφορά αριθ. 0850/2019 του Miguel Angel Alvarez Cabrerizo, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με ενιαία πληροφόρηση στις δημόσιες υπηρεσίες μεταφορών που θα διατίθεται σε όλη την ΕΕ  
Στοιχεία αναφοράς  

0850/2019

Συνοπτικός τίτλος: Αναφορά αριθ. 0850/2019 του Miguel Angel Alvarez Cabrerizo, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με ενιαία πληροφόρηση στις δημόσιες υπηρεσίες μεταφορών που θα διατίθεται σε όλη την ΕΕ

Αριθμός αναφοράς: 0850/2019

Θέματα: Μεταφορές

Χώρα: Ευρωπαϊκή Ένωση

Στοιχεία αναφέροντος  

Όνομα: Miguel Angel Alvarez Cabrerizo

Σύνοψη αναφοράς  

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται ότι οι πολίτες της ΕΕ δεν έχουν πρόσβαση σε μια ενιαία πληροφόρηση για τις δημόσιες υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, η οποία θα διατίθεται σε όλη την ΕΕ. Παρόλο που οι ιστοσελίδες και οι εφαρμογές για κινητά που παρέχονται είτε από εταιρείες συγκοινωνιών ή από τοπικές αρχές περιλαμβάνουν πληροφορίες για χάρτες και χρονοδιαγράμματα δημόσιων συγκοινωνιών, τονίζει ότι αυτού του είδους οι πληροφορίες είναι δύσκολο να βρεθούν ή να γίνουν κατανοητές κατά τη μετακίνηση από ένα κράτος μέλος σε άλλο. Ως εκ τούτου, προτείνει οι εταιρείες δημόσιων συγκοινωνιών στην ΕΕ να ενθαρρύνουν τη χρήση κοινών πρότυπων μορφοτύπων κατά τη δημοσίευση πληροφοριών για χάρτες και χρονοδιαγράμματα δημόσιων συγκοινωνιών και οι πολίτες της ΕΕ να έχουν πρόσβαση σε μια κοινή πηγή πληροφοριών για τις δημόσιες υπηρεσίες μεταφορών σε όλη την ΕΕ. Τέλος, ο αναφέρων θεωρεί ότι τα κονδύλια της ΕΕ δεν έχουν επαρκώς αξιοποιηθεί για τον σκοπό αυτό.