Αναφορά αριθ. 0972/2019, του Γεωργίου Κατσαμπέρη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μόλυνση του περιβάλλοντος  
Στοιχεία αναφοράς  

0972/2019

Συνοπτικός τίτλος: Αναφορά αριθ. 0972/2019, του Γεωργίου Κατσαμπέρη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μόλυνση του περιβάλλοντος

Αριθμός αναφοράς: 0972/2019

Θέματα: Περιβάλλον - Νερό,  Περιβάλλον - Μόλυνση,  Περιβάλλον - Απόβλητα

Χώρα: Ελλάδα

Όνομα της ένωσης: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΛΕΧΑΙΝΑ

Στοιχεία αναφέροντος  

Όνομα: Γεωργιος Κατσαμπερης

Σύνοψη αναφοράς  

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η λειτουργία σφαγείου και μονάδας επεξεργασίας υποπροϊόντων κρέατος στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων στα Λεχαινά προκαλεί μόλυνση των υδάτων και του αέρα λόγω αποβλήτων και εκπομπής οσμών. Ο αναφέρων εκφράζει τη λύπη του ιδίως για την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων στο ρεύμα Βροντού, το οποίο ρέει στη λιμνοθάλασσα Κοτύχι, η οποία είναι μέρος του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς.