Αναφορά αριθ. 1053/2018, του Benito Lupiañez López, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των εξαπατηθέντων από την iDental στην Ευρώπη, σχετικά με την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους από την εταιρεία iDental  
Στοιχεία αναφοράς  

1053/2018

Συνοπτικός τίτλος: Αναφορά αριθ. 1053/2018, του Benito Lupiañez López, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των εξαπατηθέντων από την iDental στην Ευρώπη, σχετικά με την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους από την εταιρεία iDental

Αριθμός αναφοράς: 1053/2018

Θέματα: Υγεία,  Δικαιώματα των καταναλωτών

Χώρα: Ισπανία

Όνομα της ένωσης: Afectadas por la estafa de iDental en Europa

Στοιχεία αναφέροντος  

Όνομα: Benito Lupiañez Lopez

Σύνοψη αναφοράς  

Ο αναφέρων ισχυρίζεται πως χιλιάδες άτομα εξαπατήθηκαν από την εταιρεία iDental και αντιμετώπισαν προβλήματα υγείας εξαιτίας της. Καταγγέλλει πως μέσω παραπλανητικής διαφήμισης των επιδοτούμενων υπηρεσιών της, η εταιρεία «υποχρέωνε» τους πελάτες της να υπογράφουν πιστοδοτικές πράξεις με τραπεζικές οντότητες και στη συνέχεια καθυστερούσε συστηματικά την οδοντιατρική περίθαλψη. Αναφέρει πως σε όλη την Ισπανία έχουν γίνει πολυάριθμες καταγγελίες εναντίον της εν λόγω εταιρείας μέσω των αρχών προστασίας των καταναλωτών και των υγειονομικών αρχών. Ο αναφέρων θεωρεί πως υπάρχουν ελλιπείς κανονισμοί σε αυτόν τον τομέα. Ζητεί επίσης να παρακινηθεί η Επιτροπή ώστε να ερευνήσει και να επαληθεύσει εάν οι αρχές προστασίας των καταναλωτών και οι υγειονομικές αρχές παραβίασαν την ευρωπαϊκή νομοθεσία, που προστατεύει και ρυθμίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών, εκδίδοντας τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για την προαναφερθείσα εταιρεία.