Αναφορά αριθ. 1064/2018, του/της U.P., γερμανικής ιθαγένειας, φέρουσα άλλες τρεις υπογραφές, σχετικά με τη μεταφορά και τη σφαγή ζώων από την ΕΕ σε τρίτες χώρες  
Στοιχεία αναφοράς  

1064/2018

Συνοπτικός τίτλος: Αναφορά αριθ. 1064/2018, του/της U.P., γερμανικής ιθαγένειας, φέρουσα άλλες τρεις υπογραφές, σχετικά με τη μεταφορά και τη σφαγή ζώων από την ΕΕ σε τρίτες χώρες

Αριθμός αναφοράς: 1064/2018

Θέματα: Καλή διαβίωση των ζώων

Χώρα: Ευρωπαϊκή Ένωση

Στοιχεία αναφέροντος  

Όνομα: U. P.

Σύνοψη αναφοράς  

Στην αναφορά αυτή καταγγέλλεται η ισχύουσα κατάσταση της μεταφοράς ζώων σε τρίτες χώρες καθώς και οι πρακτικές σφαγής που αυτές οι χώρες χρησιμοποιούν. Αναφέρεται σε ένα ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «37 βαθμοί- Απόρρητο: μεταφορά ζώων» που προβλήθηκε από το κανάλι ZDF. Οι υπογράφοντες την αναφορά διαμαρτύρονται για το γεγονός πως ενώ έχει γίνει πολλή συζήτηση σε κοινωνικό επίπεδο για αυτά τα θέματα, δεν έχουν γίνει σημαντικές ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η μεταχείριση των ζώων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, οι αναφέροντες κάνουν λόγο για τους ισχυρισμούς που ακούγονται στο ντοκιμαντέρ σύμφωνα με τους οποίους σε πολλές μουσουλμανικές χώρες όπως η Τουρκία και αυτές στη Μέση Ανατολή δεν υπάρχουν οι κατάλληλες διασφαλίσεις κατά τη σφαγή των ζώων σύμφωνα με τους νόμους του «χαλάλ». Οι αναφέροντες ζητούν επείγουσα νομοθετική παρέμβαση επί του θέματος και απαγόρευση της μεταφοράς ζώων της ΕΕ σε χώρες που δεν τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την καλή διαβίωση των ζώων.