Petitsioon nr 0034/2019, mille on esitanud Itaalia kodanik Alberto Cirio videovalve kohta, et hoida ära laste ja eakate väärkohtlemist  
Petitsiooni andmed  

0034/2019

Kokkuvõtte pealkiri: Petitsioon nr 0034/2019, mille on esitanud Itaalia kodanik Alberto Cirio videovalve kohta, et hoida ära laste ja eakate väärkohtlemist

Petitsiooni number: 0034/2019

Teemad: Sotsiaalküsimused,  Põhiõigused,  Õigusküsimused,  Haridus

Riik: Euroopa Liit,  Itaalia

Petitsiooni esitaja andmed  

Nimi: Alberto Cirio

Petitsiooni kokkuvõte  

Petitsiooni esitaja väljendab muret arvukate väärkohtlemisjuhtumite pärast Itaalia lasteaedades ja eakate keskustes. Ta usub, et videovalvesüsteemid oleksid nendes asutustes suureks abiks, et hoida ära eriti haavatavate isikute väärkohtlemine, ning nõuab seetõttu tungivalt, et Euroopa Parlament taotleks määruse (EL) nr 2016/679 (isikuandmete kaitse määrus) muutmist ja näeks ette konkreetsed erandid lasteaedades ja eakate hoolduskeskustes. Petitsiooni esitaja väidab, et haavatavate isikute, näiteks laste ja eakate füüsiline ja vaimne puutumatus peaks olema ülimuslik eraelu puutumatuse kaitse suhtes.