Petitsioon nr 0042/2019, mille on esitanud Saksamaa kodanik M. B. ühenduse Vogtlaendischer Bauermarkt e.V. nimel teatavat tüüpi kaalude kalibreerimise kohta  
Petitsiooni andmed  

0042/2019

Kokkuvõtte pealkiri: Petitsioon nr 0042/2019, mille on esitanud Saksamaa kodanik M. B. ühenduse Vogtlaendischer Bauermarkt e.V. nimel teatavat tüüpi kaalude kalibreerimise kohta

Petitsiooni number: 0042/2019

Teemad: Siseturg

Riik: Euroopa Liit

Petitsiooni esitaja andmed  

Nimi: E. P.

Petitsiooni kokkuvõte  

Petitsiooni esitaja on seisukohal, et kogu ELis peaks olema ühtlustatum lähenemisviis kalibreerimistunnistuste väljaandmise ja kaalude kalibreerimisperioodide kehtestamise puhul. Petitsiooni esitaja selgitab, et kaasaskantavad kaalud, mida imporditakse ja müüakse Saksamaal, peavad saama kalibreerimistunnistuse, mis on kulukas ja aeganõudev ettevõtmine. Paigale kinnitatud kaaludele tundub kehtivat erinev õiguslik raamistik. Petitsiooni esitaja on seisukohal, et kõik süsteemid tuleks ühtlustada, et hoida ära ühtse turu moonutused kõnealuste toodete müümisel.