Petitsioon nr 0051/2019, mille on esitanud Bulgaaria kodanik Elitsa Vasileva ebaõiglaseid tingimusi tarbijalepingutes käsitleva direktiivi 93/13/EMÜ väidetava rikkumise kohta Bulgaarias  
Petitsiooni andmed  

0051/2019

Kokkuvõtte pealkiri: Petitsioon nr 0051/2019, mille on esitanud Bulgaaria kodanik Elitsa Vasileva ebaõiglaseid tingimusi tarbijalepingutes käsitleva direktiivi 93/13/EMÜ väidetava rikkumise kohta Bulgaarias

Petitsiooni number: 0051/2019

Teemad: Finantsteenused,  Tarbija õigused

Riik: Bulgaaria

Petitsiooni esitaja andmed  

Nimi: Елица Василева

Petitsiooni kokkuvõte  

Petitsiooni esitaja väitel on Bulgaaria õigusaktid vastuolus direktiiviga 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes. Tema arvamuse kohaselt ei vasta Bulgaaria tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 417 kohased Bulgaaria kohtumenetlused direktiivis sätestatud nõuetele ja nendega rikutakse õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele, mis on ette nähtud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas.