Petitsioon nr 0118/2018, mille on esitanud Bulgaaria kodanik S. A. G. vabaühenduse Intimate with Nature (Loodusega sina peal) nimel loomade kaitsmise kohta Razgradi loomaaias Bulgaarias  
Petitsiooni andmed  

0118/2018

Kokkuvõtte pealkiri: Petitsioon nr 0118/2018, mille on esitanud Bulgaaria kodanik S. A. G. vabaühenduse Intimate with Nature (Loodusega sina peal) nimel loomade kaitsmise kohta Razgradi loomaaias Bulgaarias

Petitsiooni number: 0118/2018

Teemad: Loomade heaolu

Riik: Bulgaaria,  Euroopa Liit

Petitsiooni esitaja andmed  

Nimi: E. P.

Petitsiooni kokkuvõte  

Petitsiooni esitaja väljendab suurt muret loomade väärkohtlemise ja nende suhtes näidatava hooletuse pärast väikeses Razgradi loomaaias. Ta väidab, et loomad on hooletusse jäetud ja neile valmistab piinu loomaaia kõrvale ehitatud staadionilt kostev lärm, ning toob eraldi välja lõvide kehva tervisliku seisundi. Petitsiooni esitaja väidab, et loomaaed on olnud kolm aastat avatud ilma kehtiva litsentsita, mis rikub Euroopa õigusakte (nõukogu 29. märtsi 1999. aasta direktiiv 1999/22/EÜ), kus sätestatakse, et loomaaed, mis ei ole kahe aasta jooksul litsentsi saanud, tuleb sulgeda.Related information