Petitsioon nr 0134/2020, mille on esitanud Poola kodanik K. K. väidetava avaliku konsultatsiooni ja keskkonnamõju hindamise puudumise kohta seoses uue lennujaama ehitamisega Poola valitsuse poolt  
Petitsiooni andmed  

0134/2020

Kokkuvõtte pealkiri: Petitsioon nr 0134/2020, mille on esitanud Poola kodanik K. K. väidetava avaliku konsultatsiooni ja keskkonnamõju hindamise puudumise kohta seoses uue lennujaama ehitamisega Poola valitsuse poolt

Petitsiooni number: 0134/2020

Teemad: Keskkond – kaitse ja säilitamine,  Põhiõigused,  Keskkond,  Keskkond – reostus,  Tervis

Riik: Poola

Petitsiooni esitaja andmed  

Nimi: K. K.

Petitsiooni kokkuvõte  

Petitsiooni esitaja väidab, et Poola valitsus on võtnud vastu eriseaduse, mis võimaldab riigiasutustel ehitada Varssavist lõuna poole 100 miljonile reisijale mõeldud lennujaama ilma avaliku konsultatsiooni ja keskkonnamõju hindamiseta. Petitsiooni esitaja väidab, et lennujaama ehitamise kava on vastuolus Århusi konventsiooni, maastikukonventsiooni ja müradirektiiviga. Ta väidab, et ametiasutused hoiavad täpse asukoha ja kavad kohalike kogukondade eest salajas. Tema sõnul oleks olemasolevate Varssavi, Modlini ja Radomi lennujaamade laiendamine uuele lennujaamale sobiv alternatiiv.