Petitsioon nr 0165/2019, mille on esitanud Poola kodanik J. K. Euroopa Parlamendi eri uurimiskomisjoni loomise kohta seoses Poola riigiprokuratuuri toimimisega  
Petitsiooni andmed  

0165/2019

Kokkuvõtte pealkiri: Petitsioon nr 0165/2019, mille on esitanud Poola kodanik J. K. Euroopa Parlamendi eri uurimiskomisjoni loomise kohta seoses Poola riigiprokuratuuri toimimisega

Petitsiooni number: 0165/2019

Teemad: Õigusküsimused,  Põhiõigused

Riik: Poola

Petitsiooni esitaja andmed  

Nimi: E. P.

Petitsiooni kokkuvõte  

Petitsiooni esitaja nõuab, et loodaks eri uurimiskomisjon, et uurida väidetavaid probleeme seoses Poola riigiprokuratuuri toimimisega. Petitsiooni esitaja väidab, et Poola kodanike õigusi rikutakse põhiseadusevastaste muudatuste tõttu, mis hakkasid õiguslikult kehtima, kui Poola praegune valitsus 2015. aastal võimule tuli. Petitsiooni esitaja tõstatatud küsimused hõlmavad peaprokuröri ja justiitsministri ametite ühendamist ning õiguskaitseorganite politiseerimist.