Petitsioon nr 0169/2019, mille on esitanud Bulgaaria kodanik P. T. Euroopa keskkonnasäästliku energia tootjate liidu (UEGEP) esindajana konkurentsieeskirjade väidetava moonutamise kohta Bulgaaria energiaturul  
Petitsiooni andmed  

0169/2019

Kokkuvõtte pealkiri: Petitsioon nr 0169/2019, mille on esitanud Bulgaaria kodanik P. T. Euroopa keskkonnasäästliku energia tootjate liidu (UEGEP) esindajana konkurentsieeskirjade väidetava moonutamise kohta Bulgaaria energiaturul

Petitsiooni number: 0169/2019

Teemad: Konkurents

Riik: Bulgaaria

Ühenduse nimi: Union of European Producers of Green Energy (UEGEP)

Petitsiooni esitaja andmed  

Nimi: P. T.

Petitsiooni kokkuvõte  

Petitsiooni esitaja väidab, et kolmel Bulgaaria energiajaotusettevõtjal on lubatud turgu valitsevat seisundit kasutada. Ta väidab, et ühelt poolt ostavad need energiat 273 taastuvenergia tootjalt (RES) maaelu arengu programmi raames madalama hinnaga, kui nad peaksid oma lepingujärgsete kohustuste alusel tasuma. Ta väidab, et teiselt poolt ostavad samad energiajaotusettevõtted energiat ettevõtetelt, kes on saanud kasu riiklikest ja ELi rahalistest vahenditest kõrgema hinnaga kui seadusega ette nähtud. Ta väidab, et eespool nimetatud tegevusega rikutakse Bulgaaria konkurentsiseadust ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõiget 1 ja artiklit 102.