Petitsioon nr 0179/2019, mille on esitanud Saksa kodanik D.W. ja üks kaasallkirjastaja algatuse Thüringer Bahn nimel reisijate õiguste kohta lennuettevõtja pankroti korral  
Petitsiooni andmed  

0179/2019

Kokkuvõtte pealkiri: Petitsioon nr 0179/2019, mille on esitanud Saksa kodanik D.W. ja üks kaasallkirjastaja algatuse Thüringer Bahn nimel reisijate õiguste kohta lennuettevõtja pankroti korral

Petitsiooni number: 0179/2019

Teemad: Transport

Riik: Euroopa Liit

Petitsiooni esitaja andmed  

Nimi: E. P.

Petitsiooni kokkuvõte  

Petitsiooni esitaja soovib muutust ELi õigusaktides, eesmärgiga tagada reisijate võrdne kohtlemine olenemata sellest, kas nad on broneerinud puhkusepaketi või reserveerinud lennu otse lennuettevõtja kaudu. Samuti nõuab ta, et reisijaid teavitataks lennuettevõtjat ähvardavast pankrotiriskist ja kuupäevast, millal teenuste osutamine sellisel juhul lõpetatakse. Sel viisil saaks lennuettevõtjaid lennu tühistamisest tulenevate kahjude või ebamugavuste tekitamise eest võtta reisijate ees vastutusele.