Petitsioon nr 0198/2018, mille on esitanud Hispaania kodanik J. M. H. P. pinnase radioaktiivsuse seire kava kontrollimise vajaduse kohta Palomareses (Hispaania)  
Petitsiooni andmed  

0198/2018

Kokkuvõtte pealkiri: Petitsioon nr 0198/2018, mille on esitanud Hispaania kodanik J. M. H. P. pinnase radioaktiivsuse seire kava kontrollimise vajaduse kohta Palomareses (Hispaania)

Petitsiooni number: 0198/2018

Teemad: Keskkond,  Tervis

Riik: Hispaania

Petitsiooni esitaja andmed  

Nimi: J. H.

Petitsiooni kokkuvõte  

Petitsioonis käsitletakse Palomarese intsidenti, kus Ameerika Ühendriikide õhujõudude õhusõiduk tegi 1966. aastal selle piirkonna kohal lennates kokkupõrke, mille tulemuseks oli plutooniumiga saastumine. Euroopa Komisjon tegi 2010. aastal sellesse piirkonda kontrollkülastuse ning leidis, et piirkonna majandamise ja järelevalve kavad olid sel ajal piisavad. USA sõlmis 2015. aastal Hispaaniaga lepingu radioaktiivsete jäätmete käitlemiseks. Petitsiooni esitaja on arvamusel, et USA kavades piirkonna taastamiseks ja radioaktiivsete jäätmete kõrvaldamiseks ette nähtud ohutuskaitse ja -standardid ei ole piisavad. Ta väidab, et kavade tulemusel on ohtliku isotoobi kontsentratsioon piirkonnas endiselt suur. Lisaks väidab ta, et kavades on üksikasjalikult kirjeldatud kokku 28 000 m³ suurust puhastatavat piirkonda, mis on aga oluliselt väiksem 2010. aastal kokku lepitud Palomarese taastamiskavas varem nimetatud 50 000 m³-st. Ta leiab, et osaline saastest puhastamine ei ole sobiv lahendus. Petitsiooni esitaja väidab, et intsident on piirkonnale jätnud siiani sotsiaalse ja majandusliku pitseri ning kahjustanud tõsiselt turismi- ja põllumajandussektorit. Seepärast palub ta, et Euroopa Komisjon kontrolliks sõltumatult radioaktiivsustaseme seiret selles piirkonnas ja uuriks seda küsimust vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 35.