Petitsioon nr 0226/2019, mille on esitanud Bulgaaria kodanik S. L. K. ettevõtte S.K.L. Trans nimel Prantsusmaa ametiasutuste poolt Bulgaaria veoettevõtja suhtes tehtava puhkeaegade kontrolli kohta  
Petitsiooni andmed  

0226/2019

Kokkuvõtte pealkiri: Petitsioon nr 0226/2019, mille on esitanud Bulgaaria kodanik S. L. K. ettevõtte S.K.L. Trans nimel Prantsusmaa ametiasutuste poolt Bulgaaria veoettevõtja suhtes tehtava puhkeaegade kontrolli kohta

Petitsiooni number: 0226/2019

Teemad: Siseturg – kaupade ja teenuste vaba liikumine

Riik: Euroopa Liit,  Bulgaaria

Petitsiooni esitaja andmed  

Nimi: E. P.

Petitsiooni kokkuvõte  

Petitsiooni esitaja, kes esindab Bulgaaria veoettevõtjat, kaebab selle üle, et Prantsusmaa riiklikud ametiasutused kontrollivad veoautojuhtide hotelliarveid ja määravad arvete esitamata jätmise eest suuri rahatrahve. Petitsiooni esitaja juhib tähelepanu asjaolule, et peamiselt kontrollitakse Ida- ja Kesk-Euroopa veoautojuhte ning et sõidukijuhid ei vastuta kõigi varasemate hotelliarvete säilitamise eest. Paljudel juhtudel kasutavad sõidukijuhid erinevaid puhkevõimalusi (Airbnb või sõbra juures) ja ei saa seetõttu esitada arveid. Petitsiooni esitaja arvates on kontrollimis- ja karistamistegevus diskrimineeriv, kujutab endast ELi põhiõiguste harta diskrimineerimiskeeldu käsitleva artikli 21 rikkumist ning rikub ELi kodanike õigust töötada ja osutada teenuseid kogu ELis.Related information