Petitsioon nr 0233/2019, mille on esitanud Ühendkuningriigi kodanik Christine Gibson vajaduse kohta korraldada teine Brexiti rahvahääletus  
Petitsiooni andmed  

0233/2019

Kokkuvõtte pealkiri: Petitsioon nr 0233/2019, mille on esitanud Ühendkuningriigi kodanik Christine Gibson vajaduse kohta korraldada teine Brexiti rahvahääletus

Petitsiooni number: 0233/2019

Teemad: Põhiõigused

Riik: Bulgaaria,  Luksemburg,  Rumeenia,  Saksamaa,  Slovakkia,  Belgia,  Tšehhi,  Taani,  Eesti,  Ühendkuningriik,  Kreeka,  Prantsusmaa,  Itaalia,  Küpros,  Portugal,  Horvaatia,  Sloveenia,  Ungari,  Euroopa Liit,  Madalmaad,  Austria,  Hispaania,  Poola,  Leedu,  Malta,  Soome,  Iirimaa,  Läti,  Rootsi

Ühenduse nimi: Keep it Green (unincorporated association local environmental group)

Petitsiooni esitaja andmed  

Nimi: Christine Gibson

Petitsiooni kokkuvõte  

Petitsiooni esitaja kutsub Euroopa Parlamenti üles tegema kõik selleks, et kaitsta nende Ühendkuningriigi kodanike õigusi ja huve, kes soovivad teist Brexiti rahvahääletust. Samuti märgib ta, et rahvahääletuse tulemusel tehtud otsus peab sisaldama Ühendkuningriigi, sealhulgas Põhja-Iirimaa kohustust järgida Euroopa inimõiguste konventsiooni ja ELi keskkonnaalaste õigusaktide sätteid.