Petitsioon nr 0262/2018, mille on esitanud Saksamaa kodanik Lutz Rittmeier Saksamaa Liitvabariigi vastase kaebuse kohta seoses keskkonnamüra direktiivi (direktiiv 2002/49/EÜ) täitmata jätmisega  
Petitsiooni andmed  

0262/2018

Kokkuvõtte pealkiri: Petitsioon nr 0262/2018, mille on esitanud Saksamaa kodanik Lutz Rittmeier Saksamaa Liitvabariigi vastase kaebuse kohta seoses keskkonnamüra direktiivi (direktiiv 2002/49/EÜ) täitmata jätmisega

Petitsiooni number: 0262/2018

Teemad: Keskkond

Riik: Saksamaa

Petitsiooni esitaja andmed  

Nimi: Lutz Rittmeier

Petitsiooni kokkuvõte  

Petitsioonis käsitletakse väiteid, et Eckernförde linn ei täida keskkonnamüra käsitlevat direktiivi 2002/49/EÜ ja teisi liidu õigusakte, sh direktiivi 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu kohta, ning rikub Århusi konventsiooni sätteid. Petitsiooni esitaja loetleb õigussätteid, mida on tema hinnangul rikutud, sh eriti neid, millega reguleeritakse keskkonnamüra tegevuskavade kohustuslikku korralist läbivaatamist, avalikke konsultatsioone ning asjaomastes otsustusprotsessides osalemise õigust, ning juurdepääsu teabele. Petitsiooni esitaja väidab, et teatavad rikkumised leidsid aset juba 2007. aastal, ja et riigiasutused on korduvalt tunnistanud vastuvõetamatuks kaebused menetluse ja sellest tulenevate viivituste kohta.Related information