Petitsioon nr 0295/2019, mille on esitanud Ühendkuningriigi kodanik P. D. vajaduse kohta tühistada Ühendkuningriigi otsus Euroopa Liidust välja astuda, millest anti teada vastavalt ELi lepingu artiklile 50  
Petitsiooni andmed  

0295/2019

Kokkuvõtte pealkiri: Petitsioon nr 0295/2019, mille on esitanud Ühendkuningriigi kodanik P. D. vajaduse kohta tühistada Ühendkuningriigi otsus Euroopa Liidust välja astuda, millest anti teada vastavalt ELi lepingu artiklile 50

Petitsiooni number: 0295/2019

Teemad: Põhiõigused

Riik: Euroopa Liit

Petitsiooni esitaja andmed  

Nimi: P. D.

Petitsiooni kokkuvõte  

Petitsiooni esitaja palub Euroopa Liidul teha kõik mis võimalik, et kaitsta nende Ühendkuningriigi kodanike õigusi ja huve, kes soovivad ELi kodakondsust säilitada. Arvestades, et vastavalt Euroopa Kohtu otsusele rikkus väljaastumise poolt hääletamise kampaania „Vote Leave“ seadust, väidab ta, et rahvahääletuse tulemus on õigustühine, mistõttu on kehtetu ka artikli 50 kohane teade. Ta on seisukohal, et Euroopa Parlament ei tohiks tunnustada ühtegi Ühendkuningriigi otsust, mis põhineb sellel ebaseaduslikul kampaanial. Ta küsib, kas selle asemel, et Ühendkuningriik selle teate ise tagasi võtaks, võiks Euroopa Liit selle tagasi lükata.