Petitsioon nr 0331/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik Elena Blanco Fuente määruse (EÜ) nr 833/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) kohaldamise kohta ELis  
Petitsiooni andmed  

0331/2019

Kokkuvõtte pealkiri: Petitsioon nr 0331/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik Elena Blanco Fuente määruse (EÜ) nr 833/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) kohaldamise kohta ELis

Petitsiooni number: 0331/2019

Teemad: Sotsiaalküsimused

Riik: Hispaania

Petitsiooni esitaja andmed  

Nimi: Elena Blanco Fuente

Petitsiooni kokkuvõte  

Petitsiooni esitaja ei ole rahul sellega, et alates 2020. aasta maist on ta määruse (EÜ) nr 833/2004 kohaselt kohustatud maksma sotsiaalkindlustusmakseid riigis, kus ta töötab (Portugal), hoolimata asjaolust, et riik, kus ta oma makse deklareerib ja kus ta tööle võeti on Hispaania, sest ta on riigiametnik, kes liigub vabatahtliku liikuvuse raames. Ta väidab, et see rikub tõsiselt tema elu ja kõikide nende töötajate elu, keda käesolev määrus puudutab. Ta usub, et selle tulemuseks on netopalga, pensioni ja sotsiaaltoetuste märkimisväärne vähenemine, arvestades, et Portugali sotsiaalkindlustuse tingimused ei ole samad, mis Hispaanias. Lisaks muudab see nende juba omandatud õigusi, näiteks ei ole neil võimalik saada ravi, kui nad satuvad haiglasse või on raskelt haiged oma päritoluriigis. Ta on seisukohal, et määrust ei tohiks kohaldada tagasiulatuvalt või vähemalt peaksid maksumaksjad saama valida, kus nad maksavad sotsiaalkindlustusmakseid, nii et neil oleks võimalik valida, milline võimalus on kõige kasulikum.