Petitsioon nr 0407/2019, mille on esitanud Saksamaa kodanik Christoph Klein Euroopa Kohtu otsuste ja kohaldatavate ELi õigusaktide jõustamata jätmise kohta  
Petitsiooni andmed  

0407/2019

Kokkuvõtte pealkiri: Petitsioon nr 0407/2019, mille on esitanud Saksamaa kodanik Christoph Klein Euroopa Kohtu otsuste ja kohaldatavate ELi õigusaktide jõustamata jätmise kohta

Petitsiooni number: 0407/2019

Teemad: Konkurents

Riik: Euroopa Liit

Petitsiooni esitaja andmed  

Nimi: Christoph Klein

Petitsiooni kokkuvõte  

Petitsiooni esitaja viitab 19. jaanuari 2011. aasta resolutsioonile (B7-0026/2011), milles Euroopa Parlament palus Euroopa Komisjonil viia lõpule kaitsemeetmete menetlus, mille Saksamaa algatas meditsiiniseadmeid käsitleva direktiivi 93/42/EMÜ artikli 8 alusel seoses CE-märgisega meditsiiniseadmega „Inhaler Broncho Air“. Vaatamata mitmele täitmisele pööratavale kohtuotsusele, eirab Euroopa Komisjon jätkuvalt resolutsiooni. Seda toodet ei ole viimase 20 aasta jooksul turule lubatud. Petitsiooni esitaja arvates on Euroopa Komisjon järjekindlalt rikkunud ELi õigust. Petitsiooni esitajal ei olnud mingit võimalust kasutada oma ELi õigusest tulenevaid õigusi.