Petitsioon nr 0464/2019, mille on esitanud Portugali kodanik José Augusto Dos Santos Silva määruse (EÜ) nr 883/2004 väidetavalt ebaõige kohaldamise kohta Portugalis  
Petitsiooni andmed  

0464/2019

Kokkuvõtte pealkiri: Petitsioon nr 0464/2019, mille on esitanud Portugali kodanik José Augusto Dos Santos Silva määruse (EÜ) nr 883/2004 väidetavalt ebaõige kohaldamise kohta Portugalis

Petitsiooni number: 0464/2019

Teemad: Pension

Riik: Portugal

Petitsiooni esitaja andmed  

Nimi: José Augusto Dos Santos Silva

Petitsiooni kokkuvõte  

Petitsiooni esitaja, kellel on õigus saada vanaduspensioni nii Portugalist kui ka Saksamaalt, ei ole rahul sellega, kuidas Portugali ametivõimud tema pensioni arvutavad. Tema väitel kohaldab Portugal valesti määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta) sätteid.