Petitsioon nr 0519/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik Manuel Pardos Vicente ühenduse „Association of Users of Banks, Savings Banks and Insurance“ (pankade, hoiupankade ja kindlustuse kasutajate ühenduse) nimel tarbijakaitse kohta seoses FORUM AFINSA pettusega  
Petitsiooni andmed  

0519/2019

Kokkuvõtte pealkiri: Petitsioon nr 0519/2019, mille on esitanud Hispaania kodanik Manuel Pardos Vicente ühenduse „Association of Users of Banks, Savings Banks and Insurance“ (pankade, hoiupankade ja kindlustuse kasutajate ühenduse) nimel tarbijakaitse kohta seoses FORUM AFINSA pettusega

Petitsiooni number: 0519/2019

Teemad: Tarbija õigused

Riik: Hispaania

Ühenduse nimi: ADICAE, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España

Petitsiooni esitaja andmed  

Nimi: Manuel Pardos Vicente

Petitsiooni kokkuvõte  

Petitsiooni esitaja nõuab meetmete võtmist, et kaitsta tarbijaid ja tagada kõigi Euroopa tarbijate õigus tõhusale õiguskaitsele, vältimaks õiguskindlusetust, millega FORUM AFINSA-ga seotud pettuse tõttu kannatanud praegu kokku puutuvad. Samuti kutsub ta Hispaania valitsust üles taotlema rohkem kui 460 000 ohvrile hüvitist.