Petitsioon nr 0569/2019, mille on esitanud Saksamaa kodanik H.R. toidu parema märgistamise kohta  
Petitsiooni andmed  

0569/2019

Kokkuvõtte pealkiri: Petitsioon nr 0569/2019, mille on esitanud Saksamaa kodanik H.R. toidu parema märgistamise kohta

Petitsiooni number: 0569/2019

Teemad: Tarbija õigused

Riik: Euroopa Liit

Petitsiooni esitaja andmed  

Nimi: E. P.

Petitsiooni kokkuvõte  

Petitsiooni esitaja soovib, et teave toidu pakendi sisu kohta oleks esitatud suuremas kirjas. See nõuaks õiguslikku kohustust, kuna paljud tootjad kasutavad teabe esitamiseks nii väikest kirja, et see on eelkõige vanemate inimeste jaoks raskesti loetav.