Petitsioon nr 0722/2018, mille on esitanud Tšehhi kodanik Libor Fleischans seaduse nr 56/2001 ja dekreedi nr 302/2001 muudatuste tulemusel keskkonnale tekitatava kahju kohta  
Petitsiooni andmed  

0722/2018

Kokkuvõtte pealkiri: Petitsioon nr 0722/2018, mille on esitanud Tšehhi kodanik Libor Fleischans seaduse nr 56/2001 ja dekreedi nr 302/2001 muudatuste tulemusel keskkonnale tekitatava kahju kohta

Petitsiooni number: 0722/2018

Teemad: Keskkond

Riik: Tšehhi

Ühenduse nimi: ASEM

Petitsiooni esitaja andmed  

Nimi: Libor Fleischhans

Petitsiooni kokkuvõte  

Petitsiooni esitaja väidab, et kõnealused õigusaktid ei ole Tšehhi Vabariigis mootorsõidukite heitekontrolli aspektist tõhusad. Ta usub, et on olemas mitmeid petturlikke kontrollimeetodeid, mille puhul kontrolliandmetega manipuleeritakse. See on põhjustanud sõidukite heite kasvu, mis on rahvatervisele kahjulik. Lisaks väidab petitsiooni esitaja, et vaidlusaluste õigusaktidega rikutakse konkurentsieeskirju.