Petitsioon nr 0778/2018, mille on esitanud Saksamaa kodanik M.B. õiguse kohta veele, mis on põhiõigus  
Petitsiooni andmed  

0778/2018

Kokkuvõtte pealkiri: Petitsioon nr 0778/2018, mille on esitanud Saksamaa kodanik M.B. õiguse kohta veele, mis on põhiõigus

Petitsiooni number: 0778/2018

Teemad: Põhiõigused,  Keskkond – vesi

Riik: Euroopa Liit

Petitsiooni esitaja andmed  

Nimi: M. B.

Petitsiooni kokkuvõte  

Petitsiooni esitaja kutsub ELi institutsioone üles võtma vastu õigusakti, et rakendada ÜRO resolutsiooni 64/292, millega tunnistatakse õigust veele kui põhilist inimõigust.